^Wróć do Góry

Facebook Like Button

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonFacet budzi się po kilkutygodniowym piciu, cały siny i zarośnięty. Idzie do łazienki, staje przed lustrem i zaczyna się sobie przyglądać, intensywnie przy tym myśląc. Nagle słyszy z kuchni: - Mietek, zjesz śniadanie? Facet wali się w łeb i mówi: - A... Mietek.

+48 509-435-688
admin@abckomputera.com.pl

abckomputera.com.pl

o komputerach i nie tylko . . .

Przykładowe pytania testowe (Ratownik Wodny)RATOWNIK WOPR (test)

wiadomości ogólne, profilaktyka, przepisy


1. Federacja Ratowania i Sportów wodnych powstała w roku:
.........a) 1910
.........b) 1810
.........c) 1922
.........d) 1965

2. Zjazd Krajowy WOPR odbył się w roku:
.........a) 1969
.........b) 1910
.........c) 1956
.........d) 1922

3. Pierwsze na świecie ?Towarzystwo Ratowania Ludzi Utopionych? powstało w Amsterdamie w roku:
.........a) 1604
.........b) 1767
.........c) 902
.........d) 1922

4. ILS powstało z połączenia dwóch organizacji:
.........a) FIS + FIFE w roku 1994
.........b) ILSE + WLS w roku 1995
.........c) ILS + ILS w roku 1995
.........d) FIS + WLS w roku 1994

5. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest członkiem:
.........a) FIS od 1962
.........b) PZP od 1925
.........c) FIS od 1970
.........d) FIFE od 1970

6. Dziecko do lat 7 może korzystać z pływalni:
.........a) pod opieką ratownika pełniącego dyżur w obiekcie
.........b) samodzielnie, ale tylko w brodziku
.........c) pod opieką osoby pełnoletniej
.........d) odpowiedzi a i c są prawdziwe

7. Maksymalna głębokość pasa bezpieczeństwa znajdującego się pomiędzy strefami dla nie umiejących pływać ....umiejących pływać wynosi:
.........a) 1,2 m
.........b) 1,3 m
.........c) 4 m
.........d) 1,5 m

8. Jaką maksymalną głębokość może mieć brodzik dla dzieci?
.........a) 20 cm
.........b) 30 cm
.........c) 40 cm
.........d) 50 cm

9. Głębokość wody w strefie dla nie umiejących pływać wynosi:
.........a) 140 cm
.........b) 400 cm
.........c) 150 cm
.........d) 120 cm

10. Układanie bądź zwijanie liny to:
.........a) buchtowanie
.........b) knagowanie
.........c) dulkowanie
.........d) szpaltowanie

11. Łódź wiosłowa stanowi:
.........a) podstawowe wyposażenie wszystkich kąpielisk śródlądowych i morskich
.........b) podstawowe wyposażenie wszystkich kąpielisk o dł. Linii brzegowej,
.............powyżej 400 m
.........c) dodatkowy sprzęt asekuracyjny
.........d) osobiste wyposażenie ratownika

12. Elementem łączącym łódź z wiosłem jest:
.........a) bryt
.........b) dulka
.........c) uchwyt
.........d) kausza

13. Łódź wiosłowa na kąpielisku prowizorycznym przypada na każde:
.........a) 50 m linii brzegowej
.........b) 100 m linii brzegowej
.........c) 150 m linii brzegowej
.........d) 300 m linii brzegowej

14. Łódź BL to:
.........a) łódź nie mająca nic wspólnego z ratownictwem wodnym
.........b) łódź typu JACEK
.........c) łódź płaskodenna tylko z jednym wiosłem
.........d) łódź stosowana najczęściej w ratownictwie morskim

15. Do którego ze stylów nie jest zalecane używanie płetw?
.........a) grzbietowy
.........b) klasyczny
.........c) motylkowy
.........d) kraul ratowniczy

16. Który ze stylów pływackich charakteryzuje się naprzemianstronną pracą ramion?
.........a) grzbietowy
.........b) klasyczny
.........c) motylkowy
.........d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

17. Który ze stylów pływackich charakteryzuje się symetryczną pracą.ramion?
.........a) dowolny
.........b) grzbietowy
.........c) klasyczny
.........d) odpowiedzi a i b są prawidłowe

18. Który ze stylów pływackich charakteryzuje się symetryczną pracą nóg?
.........a) dowolny
.........b) grzbietowy
.........c) klasyczny
.........d) kraul ratowniczy

19. Który ze stylów pływackich charakteryzuje się asymetryczną pracą nóg?
.........a) grzbietowy
.........b) klasyczny
.........c) motylkowy
.........d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

20. pływanie na grzbiecie z pracą nogami do żabki, ratownik może wykorzystać do:
.........a) holowania poszkodowanego
.........b) szybkiego dopłynięcia do poszkodowanego
.........c) pływania pod wodą
.........d) penetracji dna

21. łodzią wiosłową o dwóch parach wioseł wykorzystywaną najczęściej w ratownictwie nad morzem jest łódź ......typu:
.........a) "Cyranka"
.........b) "Jacek"
.........c) prawidłowa jest odpowiedź a i b
.........d) BL-ka

22. Znając liczbę kopnięć w płetwach pod wodą , jaką potrzebujemy do przepłynięcia x-dystansu można w przybliżeniu obliczyć:
.........a) szybkość
.........b) odległość
.........c) przyśpieszenie
.........d) moc

23. Wiosło składa się:
.........a) trzonu i pióra
.........b) rękojeści
.........c) nasady, trzonu, powierzchni wiosłującej
.........d) prawidłowa jest odpowiedź a i b

24. Umiejętność nurkowania przydatna ratownikowi jest do:
.........a) przeszukiwania dna i wydobywania przedmiotów z wody
.........b) podtapiania poszkodowanego
.........c) holowania poszkodowanego
.........d) trenowania wytrzymałości siłowej

25. Regulamin kąpieliska powinien znajdować się na tablicy o wymiarach:
.........a) 100 x 60 cm
.........b) 120 x 70 cm
.........c) 100 x 100 cm
.........d) 2 x 2 m

26. Minimalna wielkość liter regulaminu kąpieliska to:
.........a) 2 cm
.........b) 4 cm
.........c) 1 cm
.........d) nie ma znaczenia wielkość liter

27. Władzami WOPR na szczeblu krajowym są:
.........a) Prezes ZG WOPR, Prezesi ZW WOPR
.........b) ZG WOPR i zarządy wojewódzkie WOPR
.........c) Zjazd Krajowy, ZG WOPR, Główna Komisja Rewizyjna, Sąd Honorowy
.........d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

28. Władzą powołaną do sprawowania kontroli jest:
.........a) Prezydium ZG WOPR
.........b) Prezesi ZW WOPR
.........c) Komisja Dyscyplinarna
.........d) Komisja rewizyjna

29. Najwyższa władzą WOPR na szczeblu wojewódzkim jest:
.........a) Prezes wojewódzkiego WOPR
.........b) Zjazd wojewódzkiego WOPR
.........c) Zarząd wojewódzkiego WOPR
.........d) Komisja Rewizyjna i Sąd Honorowy

30. Władzą wykonawczą wojewódzkiego WOPR jest:
.........a) Prezes WOPR
.........b) Zjazd WOPR
.........c) Komisja Dyscyplinarna
.........d) Komisja Rewizyjna

 

31. Na poziomie jednostki wojewódzkiej komisja do sprawowania kontroli finansowej jest:

a) Komisja Dyscyplinarna
< b) Komisja Rewizyjna
c) Komisja Szkolenia
d) Odpowiedzi a i b są poprawne

 

32. Jednostka wojewódzka WOPR podlega strukturalnie:

a) ZG WOPR
b) Prezesowi ZG WOPR
c) Komisji Rewizyjnej
d) nie podlega nikomu

 

33. Podczas nagłego wejścia do zimnej wody, gdy ciało jest rozgrzane,najczęściej dochodzi do:

a) wstrząśnienia mózgu
b) wstrząsu termicznego
c) odwodnienia
d) szoku pourazowego

 

34. Podczas skurczu dochodzi do:

a) nadmiernego napięcia mięśnia w wyniku pozostania włókien mięśniowych w pozycji skrócenia mięśnia
b) nadmiernego przegrzania organizmu
c) paraliżu kości
d) zwiotczenia mięśni

 

35. Organizacja kąpieliska wymaga odpowiedniego usytuowania. Powinno być ono:

a) na szlaku żeglugowym
b) w porcie
c) pomiędzy ostrogami i falochronami
d) w miejscu nasłonecznionym, o łagodnie opadającym dnie z dala od żeglugi

 

36. Podaj dwie podstawowe części regulaminu:

a) obowiązki kąpiącego, godziny otwarcia
b) obowiązki kąpiącego, obowiązki pracowników
c) godziny otwarcia, wykaz atrakcji na danym obiekcie
d) dane pomiarów temperatury wody, powietrza, obowiązki kąpiącego

 

37. Podaj kolory oznakowania strefy dla nieumiejących i umiejących pływać na kąpieliskach śródlądowych:

a) żółty dla nieumiejących pływać, czerwony dla umiejących pływać
b) żółty dla umiejących pływać, czerwony dla nieumiejących pływać
c) czarny dla nieumiejących pływać, czerwony dla umiejących pływać
d) ratownik na danym akwenie sam decyduje o kolorystyce stref w zależności jakimi kolorami boji dysponuje

 

38. Ratownik posługując się łodzią wiosłową przy użyciu dwóch wioseł najczęściej:

a) prawidłowa jest odpowiedź b i c
b) siedzi tyłem do kierunku ruchu
c) siedzi tyłem do dziobu
d) siedzi przodem do kierunku ruchu

 

39. Minimalna norma zatrudnienia ratowników na pływalni o dł. do 50 m to:

a) Ratownik WOPR
b) dwóch Ratowników WOPR
c) jeden Ratownik WOPR + Ratownik Stażysta
d) Starszy Ratownik WOPR + 2 Ratowników niższych stopniem

 

40. Co powinien zawierać Dziennik Pracy?

a) adres, godziny otwarcia, regulamin, procedury postępowania, numery alarmowe, schemat (kąpieliska, pływalni), skład osobowy pracowników wraz z numerami kontaktowymi i uprawnieniami, posiadany sprzęt ratunkowy, rubryki na każdy dzień pracy
b) adres właściciela, godziny otwarcia, regulamin, ilość atrakcji na danym kąpielisku, pływalni, instrukcje użytkowania atrakcji na danym kąpielisku/ pływalni (zjeżdżalni, sauny, hydromasaży itd.)
c) procedury postępowania, schemat (kąpieliska, pływalni), skład osobowy pracowników wraz z numerami kontaktowymi i uprawnieniami, posiadany sprzęt ratunkowy, rubryki na każdy dzień pracy
d) decyduje o tym kierownik obiektu w porozumieniu z właściwym WOPR

 

41. Minimalna norma zatrudnienia ratowników na pływalni do 25 m długości to:

a) Ratownik WOPR
b) Starszy Ratownik WOPR
c) Ratownik WOPR * Ratownik Starzysta
d) Młodszy Ratownik WOPR

 

42. Minimalna norma zatrudnienia ratowników na kąpielisku nadmorskim to:

a) dwuosobowy zespół ratowników na każde  50 m linii brzegowej
b) trzyosobowy zespół ratowników na każde  50 m linii brzegowej
c) dwuosobowy zespół ratowników na każde 100 m linii brzegowej
d) trzyosobowy zespół ratowników na każde 100 m linii brzegowej

 

43. Egzaminy dla uzyskania kart pływackiej odbywają się:

a) u ratownika na jego stanowisku obserwacyjnym
b) u ratownika będącego na łodzi i zabezpieczającego kapielisko od strony wody
c) u ratownika na kąpielisku po zakończonym dyżurze ?
d) w punkcie zdobywania kart pływackich ?

 

44. Minimalna ilość żerdzi o długości 4 m jaka powinna znajdować się na pływalni o długości do 50 m to:

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

 

45. W łodzi motorowej na trasie maratonu pływackiego powinien znajdować się co najmniej:

a) 1 płetwonurek
b) 2 płetwonurków
c) 3 płetwonurków
d) 4 płetwonurków

 

46. Pływalnia o długości powyżej 50 m powinna być wyposażona w co najmniej:

a) 1 koło ratownicze
b) 2 koła ratownicze
c) 3 koła ratownicze
d) 4 koła ratownicze

 

47. Zgodę na lokalizację kąpieliska oprócz WOPR wyrazić muszą:

a) właściwy organ administracji samorządowej i Państwowa Inspekcja Sanitarna
b) właściwy organ administracji samorządowej i jednostka Policji
c) Urząd Żeglugi Śródlądowej lub właściwy Urząd Morski
d) odpowiedzi a i c są właściwe

 

48. Maksymalna dopuszczalna prędkość nurtu na kąpielisku zorganizowanym nad wodami bieżącymi nie może przekraczać:

a) 2,0 m/s
b) 1.1 m/s
c) 60 m/min
d) wszystkie odpowiedzi są błędne

 

49. Obowiązkowym wyposażeniem każdej jednostki pływającej jest:

a) koło ratunkowe
b) boja SP
c) rzutka
d) kapok dla każdego załoganta

 

50. Sprzęt ABC to:

a) boja SP
b) węgorz ratowniczy
c) rzutka
d) maska, fajka, płetwy

 

51. Zgodę na lokalizację kąpieliska oprócz WOPR wyrazić muszą:

a) właściwy organ administracji samorządowej i Państwowa Inspekcja Sanitarna
b) właściwy organ administracji samorządowej i jednostka Policji
c) Urząd Żeglugi Śródlądowej lub właściwy Urząd Morski
d) odpowiedzi a i c są właściwe

 

52. Zasady korzystania z kapielisk zlokalizowanych nad rzekami i nad morzem okresla:

a) ratownik pracujący na kąpielisku, biorący odpowiedzialność za turystów
b) regulamin kapieliska
c) kierownik lub właściciel ośrodka wypoczynkowego
d)
odpowiedni organ ustawodawczy na szczeblu centralnym

 

53. Pozorowane akcje ratownicze mają na celu:

a) propagowanie bezpiecznej kapieli
b) trening ratowników
c) pokazy ratowania dla wypoczywajacych na plażach w trakcie dyżuru
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

54. Działalność WOPR reguluje:

a) Rozp. Rady Ministrów nr 358, Rozp. Rady Ministrów nr 303
b) Ustawa o kulturze fizycznej, Rozp. R M nr 358, Rozp. R M nr 303
c) Ustawa o kulturze fizycznej, Statut WOPR, Kodeks Karny
d) Kodeks Cywilny, Kodeks Karny,  Statut Wopr

 

55. Rozporządzenie Rady Ministrów nr 303 dotyczy:

a) ustanowienia WOPR jako organizacji ratowniczej
b) określenia obowiązków ratowników na dyżurzch
c) obowiązkowego wyposażenia pływalni i kąpielisk w sprzęt ratowniczy
d) szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych

 

56. Rozporządzenie Rady Ministrów nr 358 dotyczy:

a) uposażenia ratowników w sprzęt osobisty
b) wysokości świadczeń przysługujących ratownikom
c) określenia warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne
7 d) zasad współdziałania wszystkich organizacji ratowniczych w Polsce

 

57. Wg. Rozp. Rady Ministrów nr 358 brzeg na kąpielisku powinien być:

a) piaszczysty
b) trawiasty
c) dogodnie ukształtowany
d) płaski

 

58. organizator imprezy pływackiej na wodach otwartych, gdy woda nie jest przeźroczysta, powinien zapewnić dyżur co najmniej:

a) lekarza, ratownika, płetwonurka
b) 1lekarza, dwóch ratowników, płetwonurka
c) lekarza, dwóch ratowników oraz dwóch płetwonurków
d) lekarza, pielęgniarki, ratownika, płetwonurka

 

59. Organizator maratonu pływackiego na wodach otwartych powinien zapewnić dyżur na łodzi motorowej zespołu ratowniczego w składzie co najmniej:

a) lekarza, ratownika WOPR, płetwonurka
b) lekarza, dwóch ratowników WOPR, płetwonurka
c) lekarza, starszego ratownika WOPR dwóch płetwonurków
d) lekarza, starszego ratownika WOPR, płetwonurka

 

60. Maraton pływacki to impreza pływacka polegająca na przepłynięciu odcinka o długości min:

a) 500 m /span>
b) 1000 m
c) 2000 m
d) 3000 m

 

61. Minimalna norma zatrudnienia ratowników na kapieliskach śródlądowych na każde 100 m linii brzegowej to:

a) 1 ratownik
b) 1 ratownik od strony lądu i 1 od lustra wody
c) 2 ratowników od strony lądu i 1 od lustra wody
d) 2 ratowników od strony lądu i 2 od lustra wody

 

62. Podczas zajęć w wodzie maksymalnie na 1 opiekuna może przypadać:

a) 5 uczestników zajęć
b) 15 uczestników zajęć
c) 10 uczestników zajęć
d) 20 uczestników zajęć

 

63. Starszy Ratownik WOPR może kierować zespołem ratowników w liczbie:

a) do 5 osób
b) do 10 osób
c) nie wiecej niż 15 osób
d) nie ma ograniczeń w ilości osób

 

64. Na kapielisku nadmorskim na każde 100 m linii brzegowej musi przypadać, co naimniej:

a) 1 ratownik
b) 2 ratowników
c) 3 ratowników
d) 4 ratowników

 

65. Kandydat na stopień Starszego Ratownika WOPR musi posiadać:

a) 1 dodatkowe uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym
b) 2 dodatkowe uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym
c) 3 dodatkowe uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym
d) nie są wymagane dodatkowe uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym

 

66. Wykroczenia dopuszcza sie ratownik, który:

a) umyślnie i bez uzasadnienia odmawia świadczenia, do którego jest zobowiazany
b) odmawia prowadzenia nauki pływania w godzinach dyżuru
c) przeprowadza egzamin na karte pływacką poza godzinami dyżuru
d) wszystkie z w/w są prawdziwe

 

67. Ratownik chcąc przeprowadzić pogadankę z dziećmi w szkole nt. bezpiecznej kąpieli musi uzyskać zgodę:

a) wychowawcy
b) dyrektora
c) rodziców
d) władz oswiatowych

 

68. wychowawca, który przyprowadził grupę na naukę pływania powinien:

a) przebywać w szatni pilnując pozostawionych rzeczy swoich wychowankółw
b) czekać w popczekalni aż dzieci wyjdą z niecki basenu
c) zachować stały nadzór nad grupą przebywając w hali pływalni
d) w tym czasie jest zwolniony z wykonywania swoich obowiązków

 

69. Rozp. Rady Ministrów w sprawie okreslenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiacych się i uprawiających sporty wodne:

a) zawarte jest w Dzienniku Ustaw R.P. nr 57 z dnia 7 czerwca 1997 roku
b) zawarte jest w Dzienniku Urzedowym MSWiA nr 57 z dnia 14 kwietnia 2000 roku
c) określa w załączniku nr 4 szczegółowe warunki bezpieczeństwa osób korzystających z kapielisk i pływalni
d) odpowiedzi a i c są poprawne

 

70. Stopień Starszego Ratownika WOPR :

a) uprawnia do kierowania grupa ratowników
b) jest wymagany od jednej z osób asekurujących maraton pływacki
c) uzyskuje sie po kursie centralnym
d) odpowiedzi a, b i c sa prawidłowe

 

71. Zobowiazanie do naprawienia wyrządzonej szkody w czasie dyżuru ratownika:

a) Kodeks Karny
b) Kodeks Wykroczen
c Kodeks Cywilny
d)Kodeks Pracy

 

72. W ratownictwie karalne jest

a) usiłowanie popełnienia przestępstwa
b) podżeganie do przestepstwa
c) kierowanie inna osobą dopuszczająca się przestępstwa
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

 

73. Penetrację dna wyznaczonej strefy na kąpielisku wykonuje się:

a) przed sezonem
b) w każdy pierwszy dzien tygodnia
c) każdorazowo przed dyżurem
d) co godzinę w trakcie dyzuru

 

74. Kurs na stopień Starszego Ratownika WOPR może odbywać się:

a) w każdym ośrodku nad zbiornikami wodnymi
b) w ośrodku szkoleniowym WOPR, za zgodą ZG WOPR
c) w każdym ośrodku, który pomieści wymagany sprzęti min. 25 ratowników
d) co roku wybierane jest inne miejsce

 

75. Uprawnienia Starszego Ratownika WOPR :

a) nadawane są na okres 25 lat
b) nadawane są dożywotnio.
c) traca ważność w chwili przejścia ratownika na emeryturę
d) odbierane są po kierowaniu akcją zakończona niepowodzeniem

 

====================================================================================

MEDYCYNA


1. Wiek od jakiego rozpoczynamy procedurę RKO jak u osoby dorosłej to:
a) 8 rok życia;
b) 12 rok życia;
c) 18 rok życia;
d) od okresu dojrzewania.


2. Sposób uciskania klatki piersiowej u niemowląt to:
a) dłoń;
b) dwa palce;
c) nasada dłoni;
d) dwie dłonie.


3. Czas trwania sztucznego wdechu podawanego u osoby dorosłej to:
a) 1 sekunda;
b) 5 sekund;
c) 2 sekundy;
d) bez ograniczeń.


4. Jaki zabieg stosujemy podczas zadławienia u dorosłych:
a) chwyt Heimlicha;
b) chwyt Hellera;
c) chwyt Rentgena;
d) chwyt Rauteka.


5. Granica wieku stosowania RKO u dziecka to:
a) 0 ? 5 lat;
b) 0 ? 8 lat;
c) 1 ? 8 lat;
d) okres dojrzewania.


6. Chwyt Rauteka stosujemy w sytuacji:
a) przenoszenia osoby poszkodowanej z wody w miejsce bezpieczne;
b) gdy wykonywane jest RKO;
c) wyciągania na dosiężny brzeg;
d) podczas zadławienia.

7. W jakim celu stosuje się pozycję bezpieczną:
a) utrzymania drożności dróg oddechowych u nieprzytomnego, który oddycha prawidłowo;
b) utrzymania drożności dróg oddechowych przytomnego poszkodowanego;
c) zabezpieczenia zapadania się języka;
d) utrzymanie drożności dróg oddechowych u osoby, która nie oddycha.


9. Brak możliwości udrożnienia poszkodowanego w pozycji zastanej i brak oddechu jest wskazaniem do:
a) ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej;
b) przełożenia poszkodowanego na plecy i przystąpienia do ponowienia udrożnienia i oceny oddechu;
c) dalszego prowadzenia badania dla wyeliminowania lub stwierdzenia urazów;
d) przełożenia poszkodowanego na plecy i dalszego prowadzenia badania dla wyeliminowania
lub stwierdzenia urazów.


10. Pocket mask to:
a) pakiet osobisty;
b) maska do wentylacji, wielokrotnego użycia;
c) opatrunek jałowy;
d) zestaw R1.

11. WBLS stosujemy u:
a) obcokrajowców;
b) kobiet w ciąży;
c) osób podtopionych i dzieci;
d) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.

12. W algorytmie WBLS stosujemy:
a) 5 wdechów ratowniczych;
b) 10 wdechów ratowniczych;
c) Nie stosujemy wdechów;
d) 2 wdechy ratownicze.


13. Podczas prowadzenia zabiegów RKO zmiany ratownika dokonuje się po upływie:
a) 5 minut;
b) 3 minut;
c) 4 minut;
d) 2 minut.

14. Pozycję bezpieczną stosujemy u:
a) osoby nieprzytomnej z zachowanymi czynnościami życiowymi;
b) osoby poszkodowanej, która odzyskała czynności życiowe;
c) kobieta w ciąży, która jest nieprzytomna i ma zachowane czynności życiowe;
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

15. Pozycje półsiedzącą stosujemy w przypadku:
a) urazu kręgosłupa;
b) ukąszenia żmii;
c) zawału;
d) tonięcia.

16. W przypadku ran brzucha poszkodowanego układamy w pozycji:
a) leżącej na plecach ze zgiętymi w stawach biodrowych i kolanowych kończynami dolnymi (wałek pod kolanami);
b) leżącej na brzuchu z ugiętymi pod katem prostym nogami w kolanach ze stopami opartymi o
np. torbę ratownictwa medycznego;
c) w pozycji przeciwwstrząsowej;
d) w pozycji bezpiecznej.


17. Po skoku do wody gdzie podejrzewany jest uraz odcinka szyjnego kręgosłupa, poszkodowanego wynosimy z wody:
a) chwytem strażackim;
b) sposobem biodrowym,
c) sposobem matczynym,
d) za pomocą deski ortopedycznej.


18. W ile osób przenosimy deskę ortopedyczną?
a) 2;
b) 4;
c) 6;
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.


19. Kołnierz ortopedyczny służy do:
a) do unieruchomienia głowy;
b) do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa;
c) do usztywnienia kręgosłupa;
d) do usztywnienia kończyny dolnej.

20. W skład Zestawu R1 wchodzi:
a) wiosło, opatrunek jałowy, woda utleniona, bandaż;
b) butla z tlenem , deska ortopedyczna, gaza, spirytus salicylowy;
c) butla z tlenem, opaska dziana, opatrunek jałowy, woda utleniona, ambu;
d) butla z tlenem, opaska dziana, opatrunek jałowy, woda utleniona, koło ratunkowe.

21. Objawem ataku epilepsji mogą być;
a) drgawki;
b) wydawanie dziwnych okrzyków;
c) utrata słuchu;
d) obrzęk stawu skokowego.

22. Podczas ukąszenia zastosujemy opatrunek:
a) uciskowy;
b) zastawkowy;
c) osłonowy;
d) usztywniający.


23. Podczas ugryzienia zastosujemy opatrunek:
a) zaciskowy;
b) zastawkowy;
c) osłonowy;
d) uciskowy.


24. Podczas użądlenia:
a) zastosujemy opatrunek stabilizujący;
b) kropimy miejsce użądlenia wodą;
c) zakładamy opatrunek osłonowy;
d) smarujemy Panthenolem.


25. Objawami wstrząsu są:
a) skóra blada, wilgotna, zimna;
b) oddech przyspieszony, płytki;
c) tętno szybkie, słabo wyczuwalne;
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe;


26. Objawami wstrząsu;
a) tętno szybkie, słabo wyczuwalne;
b) zaburzenia świadomości lub jej brak;
c) blada skóra;
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.


27. W przypadku złamań kości długich stabilizacja i unieruchomienie kończyny następuje w pozycji:
a) zbliżonej do fizjologicznej z delikatnym wyciągiem wykonywanym przez ratownika;
b) unieruchomienia dwóch sąsiadujących ze złamaniem stawów ? zgodnie z zasadą Potta;
c) w pozycji zastanej jeśli występują trudności (granica bólu lub oporu), w uzyskaniu pozycji fizjologicznej;
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.


28. Zgodnie z zasadą Potta w odniesieniu do stawów, przy urazach w obrębie stawów należy:
a) zastosować zimny okład w celu zmniejszenia obrzęku;
b) unieruchomić kości współtworzące staw;
c) unieruchomić kości współtworzące staw tylko w przypadku braku widocznych deformacji stawu;
d) unieruchomić kości współtworzące staw tylko w przypadku widocznych deformacji stawu.


29. Przy unieruchamianiu kończyn opatrunkiem unieruchamiającym zawsze zostawiamy odkryte
palce (odpowiednio stóp lub rąk) dla możliwości:
a) badania odruchów fizjologicznych;
b) kontroli optymalnego ukrwienia kończyny i jej temperatury;
c) szybkiego i łatwego usunięcia opatrunku przy użyciu nożyczek ratowniczych;
d) odpowiedź b) i c) są prawidłowe.


30. Przy unieruchomionej kończynie, po stwierdzeniu zasinienia palców ewentualnie ich bladości i
ochłodzenia:
a) należy dodatkowo okryć poszkodowanego dla zwiększenia temperatury ciała;
b) wystarczy dodatkowo okryć unieruchomioną kończynę aby nie marzła;
c) należy poluźnić opatrunek i powiadomić lekarza o objawach;
d) nie podejmujemy dodatkowych działań gdyż takie objawy są typowe w sytuacji
e) unieruchomienia kończyny.

31. Badanie urazowe możemy przeprowadzić gdy poszkodowany:
a) ma zachowany oddech oraz krążenie i nie występuje krwotok;
b) ma zachowaną przytomność, oddech, krążenie i nie występuje krwotok;
c) ma zachowaną przytomność, oddech oraz krążenie nawet jeśli stwierdzamy u niego krwotok;
d) ma zachowaną przytomność, oddech i krążenie i wyrazi na takie badanie zgodę.


32. Rękoczyn Heimlicha to:
a) przepchnięcie ciała obcego do oskrzeli;
b) zabieg mający na celu usunięcie ciała obcego z górnych dróg oddechowych u poszkodowanego przytomnego;
c) udrożnienie górnych dróg oddechowych;
d) oklepywanie pleców poszkodowanego w zadławieniu

33. Hipotermia to stan w którym następuje:
a) podwyższenie tętna powyżej 120 uderzeń na minutę;
b) spadek temperatury wewnętrznej ciała poniżej 35 C;
c) podwyższenie temperatury powyżej 37 C;
d) obniżenie tętna poniżej 40 uderzeń na minutę.

34. Który kolor koca termoizolacyjnego nie powoduje wychłodzenia organizmu:
a) złoty do góry;
b) srebrny do góry;
c) różowy do góry;
d) biały do góry.

35. Podaj stosunek uciśnięć klatki piersiowej do oddechu w trakcie RKO u osoby dorosłej:
a) 30:2
b) 15:1
c) 30:1
d) 15:2


36. Podaj stosunek uciśnięć klatki piersiowej do oddechu, przy 2 ratownikach, w trakcie RKO u
osoby dorosłej:
a) 30:2
b) 15:1
c) 30:1
d) 15:2


37. Podaj stosunek uciśnięć klatki piersiowej do oddechu w trakcie RKO u dziecka:
a) 30:2
b) 15:1
c) 30:1
d) 15:2


38. Wyciągając tonącego po skoku do wody, pierwszą czynnością ratownika udzielającego pomocy powinno być:
a) stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa;
b) przewrócenie poszkodowanego na brzuch i wylanie nadmiaru wody z płuc;
c) wyniesienie go na brzeg sposobem strażackim;
d) założenie mu koła rat. i oparcie jego głowy na kole

39. Najważniejszym na poziomie ratowniczym, przy napadzie drgawek jest:
a) ułożyć poszkodowanego w pozycji półsiedzącej;
b) udrożnić drogi oddechowe i zabezpieczyć głowę poszkodowanego przed ewentualnymi urazami;
c) ciężarem własnego ciała starać się przytrzymać poszkodowanego i włożyć mu miękki przedmiot w usta;
d) podać leki przeciwdrgawkowe


40.Właściwe postępowanie przy otwartej jamie brzucha z wytrzewieniem narządów, to:
a) zabezpieczenie suchym jałowym opatrunkiem wypadniętych organów;
b) zabezpieczenie mokrym jałowym opatrunkiem wypadniętych organów;
c) tylko ścisłe obandażowanie jamy brzusznej
d) tylko tlenoterapia czynna

41. Prawidłowe ułożenie poszkodowanego z urazem brzucha to:
a) pozycja boczna ustalona;
b) pozycja zastana;
c) pozycja na wznak z wyprostowanymi kończynami;
d) pozycja na wznak, ze zgiętymi nogami w stawach kolanowych i biodrowych z lekko uniesioną głową

42. Poszkodowanego rannego należy opatrywać, o ile jest to możliwe w pozycji:
a) stojącej;
b) siedzącej;
c) leżącej;
d) nie ma znaczenia

43. Przegrzanie organizmu to:
a) hipotermia;
b) hipoksja;
c) hipoglikemia;
d) hipertermia

44. Prawidłowa objętość krwi krążącej u dorosłego wynosi:
a) 1-2 l;
b) 3-4 l;
c) 5-6 l;
d) 7-8 l

45. Poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa, należy ułożyć:
a) na wznak z lekko zgiętymi w kolanach kończynami dolnymi;
b) w pozycji bezpiecznej;
c) w pozycji węszącej;
d) w pozycji półsiedzącej

46. W przypadku omdlenia poszkodowanego, poza zapewnieniem mu dostępu świeżego powietrza należy:
a) ułożyć w pozycji na wznak;
b) ułożyć w pozycji przeciwwstrząsowej
c) ułożyć go na klatce piersiowej ;
d) ułożyć go w pozycji bezpiecznej


47. O omdleniu poszkodowanego świadczy:
a) brak oddechu i zachowanie tętna;
b) brak oddechu i tętna;
c) brak tętna, przy zachowaniu oddechu;
d) krótkotrwała utrata świadomości, obecność oddechu


48. Silny ból w klatce piersiowej, promieniowanie bólu do szyi i barku, bladość skóry, występowanie zimnych potów, przyśpieszenie oddechu, tętno szybkie lub bardzo wolne, najczęściej wskazują na:
a) napad astmy oskrzelowej;
b) zawał serca;
c) odmę płucną,
d) krwotok z tętnicy promieniowej


49. Jeśli poszkodowany doznał tępego urazu brzucha i widzisz, że jego twarz jest blada i spocona, możesz podejrzewać:
a) krwotok wewnętrzny;
b) wstrząs mózgu;
c) ostre zapalenie wyrostka robaczkowego;
d) torsje


50. Gwałtowny ubytek krwi ok. 0,5l, grozi:
a) anemią;
b) wstrząsem;
c) nie stanowi uszczerbku, ponieważ człowiek ma ok. 5l krwi;
d) wytrzewieniem


51. Złamanie kości to:
a) przerwanie ciągłości kości w wyniku urazu przekraczającego granice jej elastyczności;
b) przemieszczenie powierzchni stawowych kości względem siebie poza obrys stawu, bez powrotu do pozycji fizjologicznej;
c) przemieszczenie powierzchni stawowych kości względem siebie poza obrys stawu, z powrotem do pozycji fizjologicznej
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.


52. Skręcenie stawu to:
a) przerwanie ciągłości kości w wyniku urazu przekraczającego granice jej elastyczności;
b) przemieszczenie powierzchni stawowych kości względem siebie poza obrys stawu, bez powrotu do pozycji fizjologicznej;
c) przemieszczenie powierzchni stawowych kości względem siebie poza obrys stawu, z powrotem do pozycji fizjologicznej;
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa;

53. Zwichniecie stawu to:
a) przerwanie ciągłości kości w wyniku urazu przekraczającego granice jej elastyczności;
b) przemieszczenie powierzchni stawowych kości względem siebie poza obrys stawu, bez powrotu do pozycji fizjologicznej;
c) przemieszczenie powierzchni stawowych kości względem siebie poza obrys stawu, z powrotem do pozycji fizjologicznej;
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa.

54. Deska ortopedyczna służy do:
a) ewakuacji poszkodowanych z urazem kręgosłupa;
b) stabilizacji kręgosłupa;
c) ciągnięcia za skuterem;
d) odpowiedzi a) i b) są prawidłowe;

55. W skład standardowego wyposażenia deski ortopedycznej wchodzi
a) stabilizator głowy;
b) pasy;
c) deska;
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

56. Kto decyduje o użyciu deski ortopedycznej?
a) świadek zdarzenia;
b) młodszy ratownik;
c) członek rodziny;
d) kierownik akcji.

57. Do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa stosujemy:
a) opatrunek uciskowy;
b) gips;
c) bandaż elastyczny;
d) kołnierz stabilizujący.


58. Ciała obce tkwiące w ranach:
a) przed opatrzeniem rany usuwamy je z niej;
b) nie opatrujemy takiej rany, czekając na przybycie lekarza stosujemy tlenoterapię i wsparcie psychiczne;
c) samodzielnie nie usuwamy tkwiących w ranach ciał obcych (przedmiotów), zaopatrując je opatrunkiem unieruchamiającym np. z wykorzystaniem zwiniętych w rolkę bandaży;
d) samodzielnie nie usuwamy tkwiących w ranach ciał obcych (przedmiotów), zaopatrując je jedynie opatrunkiem osłaniającym.

59. Kołnierz ortopedyczny zanieczyszczony krwią poszkodowanego należy:
a) poddać dezynfekcji;
b) umyć ciepłą wodą z mydłem;
c) wyrzucić do pojemnika na odpady medyczne;
d) przekazać służbom medycznym


60. Pierwszą czynność, którą wykonasz u poszkodowanego z urazem miednicy, to:
a) postępowanie przeciwwstrząsowe;
b) kontrola ABC
c) wylanie wody z płuc;
d) unieruchomienie za pomocą chust trójkątnych

61. Zabieg Heimlicha u osoby nieprzytomnej wykonujemy:
a) w pozycji pionowej poszkodowanego;
b) w pozycji czterokończynowej;
c) w pozycji siedzącej poszkodowanego;
d) nie wykonujemy rękoczynu H. u nieprzytomnego


62. Czego nie wolno zrobić w przypadku ukąszenia przez żmiję:
a) jeśli mamy pod ręką używamy Aspivenin
b) na miejsce ukąszenia kładziemy zimny okład
c) wysysamy jad i wypluwamy go
d) pozwalamy na swobodny wypływ krwi z miejsca ukąszenia


63. Jeśli sami usuniemy kleszcza należy zgłosić się do lekarza gdy:
a) w miejscu gdzie był kleszcz czujemy dziwny zapach
b) nie musimy w ogóle iść do lekarza
c) w miejscu po kleszczu pojawi się zaczerwienienie, obrzęk
d) zawsze należy zgłosić się do weterynarza by pokazać mu wyciągniętego kleszcza


64. Czym charakteryzuje się ukąszenie żmii?:

a) pojedyncza ranka silnie krwawiąca
b) rozległa rana szarpana
c) dwa ślady obok siebie silnie bolesne
d) żmija pozostawia w ciele człowieka zęby jadowe


65. Wykonując opatrunek stabilizujący bandaże układamy
a) na wystającej kości
b) w poprzek wystającej kości
c) po obu stronach wzdłuż wystającej kości
d) wzdłuż rany z jednej strony wystającej kości


66. Jeśli w ranie widoczne jest jakieś ciało obce to:
a) wyciągamy je by uniknąć zakażenia
b) owijamy bandażem
c) wykonujemy opatrunek stabilizujący tak jak przy złamaniu otwartym
d) wpychamy tak aby nie wystawało i wykonujemy zwykły opatrunek


67. O uszkodzenie kręgosłupa podejrzewamy poszkodowanego który:
a) uczestniczył w wypadku komunikacyjnym
b) spadł z wysokości
c) znajdujemy go nieprzytomnego nie znając przyczyn tego stanu
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

68. W przypadku zaistnienia wypadku samochodowego (zderzenie) przede wszystkim musimy unieruchomić:
a) odcinek szyjny kręgosłupa
b) odcinek piersiowy kręgosłupa
c) odcinek lędźwiowy kręgosłupa
d) kończyny poszkodowanego


69. Przy urazie kręgosłupa porażenie obejmuje:
a) obszar powyżej uszkodzenia
b) okolice ciała na wysokości urazu
c) okolice ciała poniżej urazu
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


70. Do unieruchomienia szyjnego odcinka kręgosłupa nie przyda się nam:
a) kołnierz ortopedyczny
b) własne ręce
c) szyna Kramera
d) własne nogi


71. Po zabezpieczeniu odcinka szyjnego u poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa:
a) jak najszybciej przenosimy poszkodowanego do pomieszczenia zamkniętego
b) prosimy poszkodowanego aby usiadł i staramy się by nie zasnął
c) nie ruszamy poszkodowanego i zapewniamy mu komfort psychiczny do czasu przyjazdu pogotowia
d) podkładamy poszkodowanemu poduszkę lub zwinięty koc pod głowę


72. Jeżeli podejrzewamy złamanie kości to musimy unieruchomić:
a) dwie sąsiednie kości
b) dwa sąsiednie stawy
c) tylko miejsce złamania
d) całą kończynę


73. Jeśli podejrzewamy uraz stawu to unieruchamiamy:
a) dwa sąsiednie stawy
b) nic nie unieruchamiamy
c) dwie sąsiednie kości
d) podejrzewany staw


74. W jakim wypadku nie powinniśmy samodzielnie zawozić poszkodowanego do szpitala:
a) złamanie nosa
b) złamanie palca
c) złamanie kości udowej
d) złamanie ręki


75. Podczas skurczu dochodzi do:
a) nadmiernego napięcia mięśnia w wyniku pozostania włókien mięśniowych w pozycji skrócenia mięśnia
b) nadmiernego przegrzania organizmu
c) paraliżu kości
d) zwiotczenia mięśni

============================================================================================

 

RATOWNICTWO


1. Kiedy stosujemy pozycję Help i CLINCH?
a) czasie transportu poszkodowanego;
b) w sytuacji nadmiernego wychłodzenia;
c) przy unieruchamianiu złamań kończyn;
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.


2. Boja SP wykonana jest z materiału:
a) brezent;
b) płótno;
c) plastik;
d) lateks.


3. Nazwa Boja SP pochodzi od:
a) inicjałów wynalazcy boji;
b) nazwy popularnego filmu o ratownikach wodnych;
c) nazwy użytego materiału do wykonania boji;
d) nazwy producenta sprzętu sportowego.


4.Zaletą boji SP jest:
a) wszechstronność użycia;
b) ergonomiczny kształt;
c) mała waga;
d) odpowiedzi a), b), c) są prawdziwe.


5. Wadą boji SP jest:
a) krótka linka;
b) konieczność bliskiego kontaktu z poszkodowanym;
c) możliwość zaplątania w linę;
d) odpowiedzi a), b), c) są prawidłowe.


6. Pas ratowniczy służy do holowania:
a) tylko osób przytomnych;
b) tylko osób nieprzytomnych;
c) osób przytomnych i nieprzytomnych;
d) przewróconego sprzętu pływającego.


7. Pas ratowniczy zbudowany jest z:
a) pływak, linka, szelki;
b) pływak, kołowrót, szelki;
c) deska, linka, szelki;
d) deska, kołowrót, szelki.

8. Zaletą rzutki ratowniczej jest:
a) mała wyporność;
b) duża skuteczność rzutów;
c) wyporność pozwalająca utrzymać poszkodowanego na powierzchni w czasie 10min;
d) wyporność pozwalająca utrzymać poszkodowanego z ratownikiem na powierzchni, przez 5min.


9. Skuteczny rzut rzutką ratowniczą należy wykonać tak aby:
a) rzucić za tonącego;
b) rzucić nad tonącym;
c) rzucić 3m przed tonącym;
d) rzucić w zasięgu ramion tonącego.


10. Prawidłowe parametry liny rzutki to:
a) długość 25m i przekrój 6-8 mm;
b) długość 20m i przekrój 6-8mm;
c) długość dowolna i przekrój 9mm;
d) długość 25m i przekrój 10mm.


11. Używając liny w akcji ratunkowej należy pamiętać o:
a) wykonując rzut należy stać wewnątrz okręgów liny ułożonej na powierzchni;
b) wymalowaniu jej przed użyciem, odblaskowym kolorem;
c) obowiązkowym zahartowaniu jej w roztworze soli fizjologicznej;
d) zbuchtowaniu liny.


12. Lina asekuracyjna z szelkami w zasobniku powinna mieć długość:
a) min 90m;
b) 100m;
c) min. 80m;
d) 25m.


13. Liny asekuracyjnej z szelkami w zasobniku używamy głównie w akwenach:
a) pływalnie o dł. niecki do 25m;
b) na wodach otwartych;
c) parkach wodnych;
d) odpowiedzi a) i c) są poprawne.


14. Prowadząc akcję ratowniczą z użyciem kajaka, należy:
a) włożyć do niego kotwicę;
b) wyjąć z komór styropian w celu zmniejszenia jego zanurzenia;
c) włożyć do niego koło ratunkowe;
d) jak najszybciej płynąć w kierunku tonącego, w celu udzielenia mu pomocy.


15. Prowadząc akcję ratowniczą z użyciem kajaka, należy:
a) podpłynąć do poszkodowanego tyłem i polecić, mu, by wszedł do kajaka i usiadł wygodnie w nim;
b) podpłynąć do poszkodowanego prawą burtą i podać mu wiosło, przyciągnąć go do kajaka i poprosić, by ruchami NN do żabki, pomógł nam dopłynąć do brzegu;
c) podpłynąć do poszkodowanego, wciągnąć go na kajak i płynąć w kierunku brzegu;
d) rzucić z kajaka kołem na szyję poszkodowanego i przywiązując go do kajaka, holować do brzegu.


16. ,,Samoratownictwo?, dotyczy:
a) bezpieczeństwa własnego;
b) sposobu penetracji dna;
c) technik udrażniania górnych dróg oddechowych;
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.

17. Uzupełnij zdanie tak, by było ono prawdziwe: ,,Chwyt Rauteka...?:
a) jest najbezpieczniejszym chwytem stosowanym podczas walki w wodzie;
b) jest najbezpieczniejszym sposobem ewakuacji osób z urazem kręgosłupa;
c) służy do szybkiej ewakuacji poszkodowanego z miejsca zagrożenia;
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.


18. Do obowiązkowego sprzętu ratunkowego zaliczamy:
a) łódź wiosłową
b) łódź motorową
c) kołowrót
d) bojkę SP


19.Podczas prowadzenia akcji ratowniczej z użyciem boji SP należy:
a) założyć szelki poszkodowanemu i samemu udać się do brzegu
b) założyć szelki poszkodowanemu i płynąć w odległości 5m od poszkodowanego
c) polecić poszkodowanemu, by chwycił się boji SP
d) rzucić boję SP w kierunku poszkodowanego, uprzednio zdejmując szelki


20. Który z węzłów, nie należy do węzłów stosowanych w ratownictwie?
a) żeglarski
b) kotwiczny
c) flagowy
d) trójflagowy


21.Wybór odpowiedniego węzła, powinien opierać się na zasadach:
a) łatwy do zawiązania, trudny do wykonania
b) długi do wykonania i trudny w zapamiętaniu
c) łatwy do zapamiętania, niemożliwy do rozplątania
d) łatwy do zawiązania i łatwy do rozwiązania


22.Węzły powinny charakteryzować następujące cechy:
a) pewność i niezawodność w działaniu
b) łatwość odcięcia części niepotrzebnej linki
c) możliwość wycięcia węzła
d) trudność w zawiązaniu węzła


23.Węzły dzielimy na:
a) pętle i półcumownicze
b) cumownicze i cumowe
c) cumownicze i łączące liny
d) skróty na linach i półskróty na linach


24.Ósemka należy do grupy węzłów:
a) cumowniczych
b) podstawowych
c) na elementach
d) skróty na linach


25. Węzeł żeglarski należy do grupy węzłów :
a) cumowniczych
b) pętli
c) podstawowych
d) na elementach


26.Węzły ,,wyblinka i kotwiczny?, należą do grupy węzłów:
a) cumowniczych
b) podstawowych
c) na elementach
d) pętli

27.Węzeł płaski, służy do:
a) naprawy wioseł
b) cumowania jednostki pływającej
c) łączenia lin
d) naprawy dulek


28.Wyblinka to węzeł typu:
a) skróty na linach
b) na elementach
c) cumowniczy
d) pętla


29. Łódź wiosłowa stanowi:
a) podstawowe wyposażenie wszystkich kąpielisk śródlądowych i morskich
b) podstawowe wyposażenie wszystkich kąpielisk o dł. linii brzegowej, powyżej 400m
c) dodatkowy sprzęt asekuracyjny
d) osobiste wyposażenie ratownika


30.Łódź wiosłowa, na kąpielisku zorganizowanym przypada na każde:
a) 50m linii brzegowej
b) 100m linii brzegowej
c) 150m linii brzegowej
d) 300m linii brzegowej


31.Łódź wiosłowa, na kąpielisku prowizorycznym przypada na każde:
a) 50m linii brzegowej
b) 100m linii brzegowej
c) 150m linii brzegowej
d) 300m linii brzegowej


32. Łódź wiosłowa powinna być obowiązkowo wyposażona w:
a) boję SP
b) pas ratowniczy
c) lornetkę
d) sprzęt medyczny pierwszej pomocy


33.Piórkowanie to:
a) technika wiosłowania jednym wiosłem
b) technika holowania osoby poszkodowanej
c) buchtowanie lin
d) część prac bosmańskich


34. Wiosło składa się z:
a) rękojeści, trzonu, pióra
b) kija i wachlarza
c) kołnierza i dulki
d) pióra, dulki, grzebienia


35. Łódź wiosłowa składa się z następujących części:
a) rufa, burty, dziób
b) rafa, pokład, dno
c) rewa, boki, dulka
d) tył, przód, dno


36.Posługując się tylko jednym wiosłem, najskuteczniejszą techniką pływania łodzią ratowniczą jest:
a) piórkowanie
b) wiosłowanie z dziobu łodzi w pozycji klęczącej
c) wiosłowanie z dziobu łodzi w pozycji stojącej
d) wszystkie w/w techniki są skuteczne, a ich zastosowanie zależy od sytuacji i indywidualnych upodobań ratownika

37.Podczas udzielania pomocy osobie przytomnej w wodzie, przy użyciu łodzi wiosłowej, należy:
a) wyskoczyć z łodzi w celu udzielenia pomocy poszkodowanemu
b) bezwzględnie wciągnąć poszkodowanego na pokład
c) polecić poszkodowanemu, by przytrzymał się linki zaburtowej i sholować ją do brzegu
d) nakrzyczeć na poszkodowanego, by przestał się topić


38. Który ze stylów pływackich charakteryzuje się naprzemianstronną pracą RR?
a) grzbietowy
b) klasyczny
c) motylkowy
d) gleich


39. Który ze stylów pływackich charakteryzuje się symetryczną pracą RR?
a) piesek
b) dowolny
c) grzbietowy
d) klasyczny


40. Który ze stylów pływackich charakteryzuje się symetryczną pracą NN?
a) dowolny
b) grzbietowy
c) klasyczny
d) kraul ratowniczy


41.Który ze stylów pływackich charakteryzuje się naprzemianstronną pracą RR i NN?
a) piesek
b) dokładanka tyłem
c) dowolny
d) klasyczny


42. Podaj kolejność stylów pływackich w stylu zmiennym, dla jednego i tego samego pływaka:
a) M, G, K,D
b) M, D, G, K
c) M, K,D, G
d) M, D,K, G


43.Podaj kolejność stylu zmiennego, dla poszczególnych zmian zawodników:
a) G, K, D, M
b) G, K, M, D
c) G, M, K, D
d) G, D, K, M


44.Start sztafety w stylu zmiennym odbywa się z:
a) słupka
b) z wody
c) w zależności od rangi zawodów
d) w zależności od grup wiekowych


45. Start do stylu zmiennego dla zawodnika indywidualnego odbywa się z:
a) słupka
b) wody
c) w zależności od głębokości niecki basenu
d) w zależności od płci zawodnika


46. Stylem zmiennym pływamy na dystansie:
a) 100m
b) 200m
c) 400m
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

47. Które ze zdań jest prawdziwe?
a) każdy wyścig pływacki zaczyna się startem z wody
b) każdy wyścig pływacki zaczyna się startem ze słupka
c) start w 4 stylach zaczyna się ze słupka a 1 z wody
d) start w 3 stylach zaczyna się ze słupka a 1 z wody

48. Dokończ zdanie: ,,Podczas nawrotu, na zawodach pływackich, zawodnik...?
a) musi mieć fizyczny kontakt ze ścianą nawrotową
b) powinien mieć fizyczny kontakt ze ścianą nawrotową
c) zalecany jest fizyczny kontakt ze ścianą nawrotową
d) musi pozostawać w wzrokowym kontakcie ze ścianą nawrotową


49. Pływanie na grzbiecie z pracą NN do żabki, ratownik może wykorzystać do:
a) holowania poszkodowanego
b) szybkiego dopłynięcia do poszkodowanego
c) pływania pod wodą
d) penetracji dna


50.Pływanie na boku z pracą NN sposobem nożycowym, ratownik może wykorzystać do:
a) penetracji dna
b) nurkowania na odległość
c) nurkowania w głąb
d) holowania poszkodowanego


51.Pływanie w ubiorze przez kandydata na ratownika na kursie szkoleniowym, ma na celu:
a) niedopuszczenie do wychłodzenia organizmu kandydata
b) nadanie kandydatowi opływowego kształtu
c) zwiększenie wiarygodności kandydata
d) uzmysłowienie kandydatowi, że pływanie w ubiorze ogranicza jego ruchy i stanowi niebezpieczeństwo uchwycenia ubioru ratownika przez osobę tonącą


52.Najczęściej wykorzystywanym sposobem pływania w ratownictwie wodnym jest:
a) kraul ratowniczy
b) piesek
c) gleich
d) delfin


53.Dokończ zdanie: ,,Pływając kraulem ratowniczym ratownik...?
a) pozostaje w kontakcie wzrokowym z poszkodowanym
b) nie pozostaje w kontakcie wzrokowym z poszkodowanym
c) nie zdąży udzielić pomocy poszkodowanemu, ponieważ sposób pływania, który wybrał, zawsze jest za wolny
d) traci kontakt z otoczeniem


54. Zestaw ABC w nurkowaniu oznacza:
a) zestaw do tlenoterapii czynnej
b) zestaw do tlenoterapii biernej
c) zestaw z ratowniczym respiratorem
d) płetwy, maska, rurka


55. Wejście do jeziora w płetwach odbywa się:
a) przodem do akwenu
b) tyłem do akwenu
c) sposób wejścia, nie ma znaczenia
d) czołgając przodem


56. Wykonując skok w ABC do wody należy:
a) przytrzymać oburącz maskę
b) przytrzymać oburącz fajkę
c) trzymać w ręku płetwy i
d) nie wolno wskakiwać w sprzęcie ABC do wody


57. Pod względem budowy płetwy dzielimy na:
a) ciżemkowe i kaloszowe
b) dobre i złe
c) kaloszowe i paskowe
d) zakładane na sucho i na mokro


58.Zaletą maski do nurkowania jest:
a) umożliwienie dobrego widzenia pod wodą
b) wyrównanie ciśnienia
c) izolacja nosa i oczu przed wodą
d) prawidłowe są odpowiedzi a,b,c


59. Fajka składa się z:
a) rurki oddechowej, ustnika, mocowania do paska
b) ramki, paska, ustnika
c) kołnierza, paska, rurki
d) rurki, systemu regulacji długości rurki, ustnika

 

 

 

 

www.vrota.pl
Agencja Ślubna "Pink Ring" - GDAŃSK
www.twojewiadomosci.com.pl

abckomputera.com.pl - 2010 copyright